TEMPLE SERVICES

 

Service At Temple At Outside
Akshrabyasam $51 $125
Abhishekham (Shiva, Ganesh, Venkateswara, etc.) $51 $125
Annaprasanna $51 $125
Archana $11  
Archana (Saibaba Ashtothara Archana) $21  
Graha Pooja (For NavaGraha) $101  
Graha Pooja (For One Graha) $21  
Gruha Pravesham (House Warming)   $151
Gruha Pravesham (House Warming) & Vratham   $251
Homam (Ganapathi, Navagraha, Lakshmi,Balaji etc.)   $151
Kalyanam (Wedding) $251 $501
Namakaranam (Barasala) $51 $125
Nischitartham (Engagement) $151 $251
Sai Vratham $51 $125
Sankustapana (Bhoomi Pooja)   $151
Satyanarayana Vratham $51 $125
Seemantham $151 $201
Shashtipoorti (60th Birthday) $151 $251
Upanayanam $251 $501
Vahana Pooja (Car Pooja) $25  
Abhishekam (Daily for one Week) $201  
Abhishekam (Every Thursday for 6 Months) $501  
Abhishekam (Every Thursday for 12 Months) $801  
All other samuhika Poojas at temple $25  
NOTE: PLEASE PAY AT THE FRONT DESK AND OBTAIN RECEIPT, BEFORE PERFORMING SERVICES.
©2016 Sai Pariwar. All Rights Reserved.
Share |